Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości
StartO nasLokalizacjaKontaktLinki
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Serwis biznesowy
Aktualności
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Nasza oferta
Nasze firmy
Kryteria naboru
Jak założyć firmę
Firmy wyinkubowane
Projekty NIP
Projekt Mój szef to ja!
Projekt Mój szef to ja II
Projekt w branży budowlanej
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej
Informacje dla MŚP
Pożyczki dla MŚP
Poręczenia dla MŚP
Pomoc publiczna
Podatki lokalne
Archiwum
 
EUROPA - Portal Unii Europejskiej
 
Portal Funduszy Strukturalnych
 
Europejski Fundusz Społeczny
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Portal Innowacji
 
Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce
 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Projekt"Mój szef to ja! II"

2018-05-16

Rusza EDYCJA 01 projektu "mój szef to ja! II"

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w dniach:

23 – 25 maj 2018

28 – 29 maj 2018

w godzinach 9.00 – 14.00

w następujących Punktach Obsługi:

Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości- Stowarzyszenie „Nasze Miasto”, ul. Piekarska 4 (wejście od ul. Strażackiej), 38-300 Gorlice

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. M. B. Bolesnej 11 A, 34-600 Limanowa

Wszystkie aktualne informacje dostępne są na stronie "http://mojszeftoja.pl/"

 Zobacz więcej ... 

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2018

2018-04-16

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do dziesiątej jubileuszowej edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2018.
Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

Małopolska Nagroda Gospodarcza przyznawana jest w następujących kategoriach:
1) mały przedsiębiorca
2) średni przedsiębiorca
3) duży przedsiębiorca

Warunki, jakie winni spełniać kandydaci określa Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej.

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytuł „Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2018 w kategorii mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”.

Warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w wersji papierowej i elektronicznej według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 30 czerwca 2018 r.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie z  dopiskiem „Małopolska Nagroda Gospodarcza 2018” na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Skarbu i Gospodarki
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

lub składać w sekretariacie
Departamentu Skarbu i Gospodarki: III piętro, pokój 352
O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Osoba do kontaktu:
Patrycja Krasińska, tel. 12 63 03 225, e-mail: Patrycja.Krasinska@umwm.pl

Szczegółowe informacje na stronie projektu pod adresem: www.malopolskanagrodagospodarcza.pl
 Zobacz więcej ... 

Bezpłatne spotkanie informacyjne !!!

2018-04-09
W dniu 11 kwietnia br. (środa) w godzinach 11:00-14:00 w Hotelu BESKID w Nowym Sączu, przy ulicy Limanowskiego 1 odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne na temat dostępnej w naszym regionie oferty pożyczek unijnych dla firm.

Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele funduszy pożyczkowych, udzielających wsparcia, którzy opowiedzą jak wygląda procedura ubiegania się o środki oraz odpowiedzą na wszystkie pytania. 


Zapisów na spotkanie należy dokonać poprzez elektroniczny formularz szkoleniowy, dostępny na stronie: https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-w-nowym-saczu-rozwoj-z-funduszami-europejskimi-oferta-funduszy-pozyczkowych-dla-firm-11042018

Spotkanie organizuje Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Wazów 3.

 Zobacz więcej ... 

Bezpłatne szkolenia w ZUS!!!

2018-02-13

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Temat szkolenia

 

6.03.2018  godz. 11.00

ZUS Oddział w Nowym Sączu
ul. Węgierska 11, sala 401

Obsługa Platformy Usług Elektronicznych ZUS w zakresie:
- elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA,
- przesyłania dokumentów do ZUS drogą elektroniczną – e-Płatnik

 

19.03.2018 godz. 10.00

Centrum Szkolenia ZUS w Zakopanem, ul. Gimnazjalna 8,
sala nr 8

„Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego e-ZLA, Platforma Usług Elektronicznych”

 

26.03.2018 godz. 11.00

ZUS Oddział w Nowym Sączu
ul. Węgierska 11, sala 401

„Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego e-ZLA, Platforma Usług Elektronicznych”

 

16.04.2018 godz. 11.00

ZUS Oddział w Nowym Sączu
ul. Węgierska 11, sala 401

Korygowanie dokumentów w programie Płatnik, omówienie najczęściej pojawiających się problemów w pracy z programem”

 

24.04.2018 godz. 12.00

ZUS Oddział w Nowym Sączu
ul. Węgierska 11, sala 401

Obsługa Platformy Usług Elektronicznych ZUS w zakresie:
- elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA,
- przesyłania dokumentów do ZUS drogą elektroniczną – e-Płatnik

 

Informacje i zapisy pod nr tel. 18/449-81-96, kom 502-001-021; e-mail: rzecz.nowysacz@zus.pl

Wszystkie szkolenia są bezpłatne
 Zobacz więcej ... 

Zaproszenie - spotkanie dla mikroprzedsiębiorców dot. JPK_VAT

2018-02-08

 Zobacz więcej ... 

REKRUTACJA DO PROJEKTU "MÓJ SZEF TO JA!"

2017-10-25

Rozpoczynamy 20. edycję rekrutacji do projektu „Mój szef to ja!”

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami został zamieszczony w sekcji „Do pobrania„.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w dniach:

2 – 3 listopada 2017

6 – 8 listopada 2017

w godzinach 9.00 – 14.00

w następujących Punktach Obsługi:

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz

Sądecka Izba Gospodarcza, Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa

 Zobacz więcej ... 

Rozpoczynamy 18. edycję rekrutacji do projektu "Mój szef to ja!"

2017-09-27
Rozpoczynamy 18. edycję rekrutacji do projektu „Mój szef to ja!”

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami został zamieszczony w sekcji „Do pobrania„.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w dniach:

4 – 6 październik 2017

9 – 10 październik 2017

w godzinach 9.00 – 14.00

w następujących Punktach Obsługi:

Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa

Sądecka Izba Gospodarcza, Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice


Dyżury (konsultacje) dla Kandydatów/ek  na Uczestników/czki projektu  będą prowadzone w  następujących lokalizacjach i  terminach:

Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

28 września 2017 godz. 8.00-13.00

2 października 2017 godz. 8.00-13.00


Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa

29 września 2017 godz. 9.30-13.30


Sądecka Izba Gospodarcza, Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice

29 września 2017 godz. 10.00-13.00

2 października 2017 godz. 10.00-13.00

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, Nowy Sącz

29 września 2017 godz. 15:30

 Zobacz więcej ... 

Projekt "Mój szef to ja!"!!!

2017-09-05

INFORMUJEMY, IŻ WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU "MÓJ SZEF TO JA!"
DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ:

http://mojszeftoja.pl/ 


 Zobacz więcej ... 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na cykl szkoleń w ramach Tygodnia Przedsiębiorcy w ZUS.

2017-09-05

Tegoroczne przedsięwzięcie odbywa się pod hasłem „e-Składka - proste płatności z ZUS”

nawiązując do wdrażanego od 1 stycznia 2018 r. ułatwienia dla płatników składek czyli e-Składki.

                                                                                             

Ø  Zmiany w opłacaniu składek,

Ø  Elektroniczne zwolnienia lekarskie,

Ø  Sposoby na wyjście z długu w ZUS,

Ø  Zatrudnianie osób niepełnosprawnych,

Ø  Rozliczanie zasiłków chorobowych 

Ø  Delegowanie pracowników do pracy w krajach Unii Europejskiej,

– to tylko część tematów w ramach Tygodnia Przedsiębiorcy.

 

Do organizowanej przez ZUS akcji włączyły się również instytucje administracji państwowej i samorządowej:
Urząd Skarbowy, Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Nowym Sączu,
Sądecki Urząd Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Szkolenia, konsultacje, dyskusje odbędą od 11 do 15 września br. w Oddziale ZUS w Nowym Sączu

 

Zapisy na seminaria: tel. 18/449-81-96, kom. 502-001-021, e-mail: rzecz.nowysacz@zus.pl lub Sala Obsługi Klientów ZUS.


 Zobacz więcej ... 

Rozpoczynamy 8 edycję rekrutacji do projektu „Mój szef to ja!”

2017-03-31

Nowy regulamin rekrutacji  wraz z  załącznikami został zamieszczony w sekcji „Do pobrania„.

Formularze rekrutacyjne wraz z  wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w dniach:

13 kwiecień 2017 oraz 18- 21 kwiecień 2017

w godzinach 9.00 – 14.00

w następujących Punktach Obsługi:

Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Sądecka Izba Gospodarcza, Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 LimanowaWszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia

 6 kwietnia 2017 (czwartek) o godz. 14.00

w Sądeckiej Izbie Gospodarczej, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz.

Omówione zostaną m.in. wymogi i przebieg rekrutacji, kwestie związane z przyznawaniem  dotacji, będzie możliwość zadawania pytań.

 Zobacz więcej ... 
Odwiedziło nas
osób
copyright © www.chariot.pl
powered by ChariotCMS 3.3 Basic
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.