Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości
StartO nasLokalizacjaKontaktLinki
- A A A +
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Serwis biznesowy
Aktualności
Sądeckie Bony Szkoleniowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Nasza oferta
Nasze firmy
Kryteria naboru
Jak założyć firmę
Firmy wyinkubowane
Projekty NIP
Projekt Mój szef to ja!
Projekt Mój szef to ja II
Projekt w branży budowlanej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej do 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej od 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej od 2020
Projekt w branży administracyjno-usługowej od 2020
Projekt w branży mechaniczno-górniczo-hutniczej od 2020
Informacje dla MŚP
Pożyczki dla MŚP
Poręczenia dla MŚP
Pomoc publiczna
Podatki lokalne
Archiwum
Polityka prywatności
 
EUROPA - Portal Unii Europejskiej
 
Portal Funduszy Strukturalnych
 
Europejski Fundusz Społeczny
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Portal Innowacji
 
Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce
 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Ważny komunikat dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych.

2020-09-23
"Urząd Miasta Nowego Sącza przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku w terminie do dnia 30 września 2020 r. 

Opłatę należy wnieść na rachunek miasta w kasie Urzędu (pokój nr 5) w godzinach:

poniedziałek 9.00-16.30

wtorek-piątek 7.30 do 15.00

lub na konto Urzędu Miasta:

ING Oddział Nowy Sącz Nr 15 1050 1445 1000 0023 5299 0564

Konsekwencją niedokonania opłaty we wskazanym wyżej terminie ustawowym, jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z tej przyczyny, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia".
 Zobacz więcej ... 

Sądeckie Bony Szkoleniowe - nabór 3

2020-07-31

Nabór 3 wniosków o dofinansowanie w  ramach bonów rozwojowych w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe”.

Publikacja naboru (oznacza moment od kiedy można przygotować wersję roboczą wniosku): 30.07.2020 r.  godz. 14:50

Rozpoczęcie naboru (oznacza możliwość złożenia wniosku): 05.08.2020 od godz. 08:00

Zakończenie naboru: 07.08.2020 godz. 15:00 (lub do wyczerpania alokacji wraz z pulą rezerwową)

Pamiętaj – decyduje kolejność zgłoszeń!

Podstawowa pula alokacji: 1 000 000 zł

Rezerwowa pula alokacji: 200 000 zł

 Zobacz więcej ... 

Bony dla samozatrudnionych

2020-07-20
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję w sprawie uruchomienia oraz zasad przyznawania "Bonów dla samozatrudnionych". Jest to nowa forma pomocy. Poszerzenie pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to kolejny krok w odpowiedzi na oczekiwania i apele małopolskich przedsiębiorców.

Nabór planowany jest w połowie sierpnia i prowadzony będzie przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Założenia "Bonu dla samozatrudnionych" dostępne są pod linkiem:

 Zobacz więcej ... 

Najnowsze informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej.

2020-07-13
W bieżącym numerze „ZUS dla Biznesu” m. in:

- świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, którzy jednocześnie pracują;

- dodatek solidarnościowy;

- składanie wniosków o wsparcie w ramach Tarczy tylko przez PUE;

- nowe funkcje na PUE.


Zachęcamy do lektury oraz odwiedzania strony www.zus.pl.




 Zobacz więcej ... 

Zmiana siedziby Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza!!!

2020-06-23

Uprzejmie informujemy, iż Wydział Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza funkcjonuje pod nowym adresem przy ul. Jagiellońskiej 14 (I piętro).

Zmianie uległy również numery telefonów:  18 44 40 503, 18 44 40 504.

Wydział jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 17:00. W pozostałe dni od godziny 7:30 do 15:30.

 Zobacz więcej ... 

Sądeckie Bony Szkoleniowe - nabór 01- pilotażowy.

2020-06-05

Nabór 01- pilotażowy

Dnia 04.06.2020 o godz. 15:30 opublikowany został Nabór 01- pilotażowy na dofinansowanie w formie bonów rozwojowych w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe”. Od ww. wskazanej daty można przygotowywać wersje robocze Wniosków o umowę w systemie obsługi bonów rozwojowych.

Wnioski o umowę można wysyłać od dnia 10.06.2020 od godz. 10:00 do dnia 24.06.2020 do godz. 15:00 (lub do wyczerpania alokacji wraz z pulą rezerwową).

Pamiętaj – decyduje kolejność zgłoszeń!

Podstawowa pula alokacji: 200 000,00 zł.

Kontakt: 578 120 129

https://bony.mojszeftoja.pl/rekrutacja/nabor-01-pilotazowy/
 Zobacz więcej ... 

"Tarcza antykryzysowa dla biznesu"

2020-06-02
"Tarcza antykryzysowa dla biznesu" to tytuł tegorocznej kolejnej już edycji konferencji dla przedsiębiorców, które organizuje Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. W tym roku ze względu na epidemię COVID-19 odbędą się one on-line.

Na pierwszy webinar, który będzie dotyczył wsparcia dla branży turystycznej, zapraszamy we wtorek 26 maja br. To pierwsza z 20. zaplanowanych wideokonferencji, którą zainauguruje Ministerstwo Rozwoju.

Partnerami cyklu jest dziewięć instytucji, odpowiedzialnych za wybrane obszary tarczy.
W ich gronie znajduje się Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Eksperci z zakresu m.in. prawa pracy, finansów, ekonomii i zamówień publicznych będą rozmawiali o przygotowanych przez rząd rozwiązaniach osłonowych dla przedsiębiorców poszczególnych branż i podmiotów, które wprowadziła tarcza, a także o instrumentach, które mają być impulsem dla rozwoju gospodarki osłabionej pandemią.

Podczas wirtualnych spotkań poruszą m.in. poniższe zagadnienia:
  • rozwiązania i instrumenty finansowe z tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej;
  • tarcza samorządowa, która wesprze lokalne budżety istotnie uszczuplone w związku z pandemią;
  • zmiany w Prawie zamówień publicznych, których celem jest przeciwdziałanie skutkom epidemii oraz nowe PZP, wchodzące w życie od 2021 r., które ma być impulsem dla gospodarki;
  • pakiet mieszkaniowy oraz zmiany w procesie inwestycyjno-budowlanym, które przyczynią się do tego, że budownictwo mieszkaniowe będzie jednym z kluczowych czynników rozwoju gospodarki osłabionej wskutek pandemii.

Dodatkowo, po każdym wydarzeniu w czasie dyżurów eksperci będą odpowiadali na pytania przedsiębiorców.

Pełna informacja na temat cyklu,  szczegółowy harmonogram, i tematyka spotkań znajduje się na stronie: www.parp.gov.pl/tarcza     
 Zobacz więcej ... 

Przedłużenie do 30 września 2020 r. terminów płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2020-05-10

Od dnia 6 maja br. przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą ubiegać się o przedłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminów płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, płatnych za miesiąc maj i czerwiec br.

Takie rozwiązanie gwarantuje Uchwała Nr XXIX/308/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Kto może otrzymać pomoc?

Pomoc ta obejmuje przedsiębiorców, którym spadły obroty gospodarcze, rozumiane jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym wskazanym w uchwale.

Przedsiębiorcy, którzy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadali zaległości z tytułu podatków i opłat należnych na rzecz Miasta Nowego Sącza oraz spełniają kryteria określone w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie przez podatnika oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do ww. uchwały oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

Gdzie i do kiedy trzeba składać dokumenty?

Dokumenty należy składać do Wydziału Podatkowego Urzędu Miasta Nowego Sącza nie później niż do dnia 15 maja 2020 r. – w zakresie raty podatku płatnej w maju 2020 r. oraz nie później niż do dnia 15 czerwca 2020 r. -  w zakresie raty podatku płatnej w czerwcu 2020 r.

 Zobacz więcej ... 

Nabór wniosków dla przedsiębiorców o przyznanie bonu rekompensacyjnego.

2020-05-06

Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ogłosiło nabór wniosków dla przedsiębiorców o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość”

Celem projektu grantowego jest wsparcie małopolskich MŚP borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z tą epidemią.

Istotą projektu grantowego jest udzielanie przez grantodawcę przedsiębiorcom z sektora MŚP bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników z Małopolski w przeliczeniu na pełny wymiar czasu w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego.

Generator wniosków dostępny jest na stronie www.tarcza.malopolska.pl

Rejestracja użytkowników w systemie oraz praca nad wnioskami w generatorze będzie dostępna od 4 maja 2020r. od godz. 12:00. Złożenie wniosku będzie możliwe od dnia otwarcia naboru tj. od 7 maja 2020 r. od godz. 12:00.

Proszę pamiętać, że ocena wniosków dokonywana będzie przez grantodawcę według kolejności zarejestrowania wniosków w generatorze wniosków.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru znajdziecie Państwo bezpośrednio na stronie www. Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej

 

 Zobacz więcej ... 

Wydział Przedsiębiorczości wznawia przyjmowanie klientów.

2020-04-28

Decyzją Prezydenta Miasta od 27.04.2020 Wydział Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza wznawia przyjmowanie klientów. W trosce o bezpieczeństwo istnieje konieczność wprowadzenia wzmożonych środków ostrożności. W związku z tym wizyta w siedzibie Wydziału jest możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania, dzwoniąc pod numery tel.: 18 44 44 367 lub 18 44 44 368 (CEIDG) oraz 18 41 45 092 lub 18 41 45 093 (pomoc publiczna).

 Zobacz więcej ... 
Odwiedziło nas
osób
copyright © www.chariot.pl
powered by ChariotCMS 3.3 Basic
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityk?prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgod?na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określi?w Twojej przeglądarce.