Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynator projektu: Województwo Małopolskie (www.zawodowcy.edu.pl),
Partner projektu: Miasto Nowy Sącz,
Realizator projektu: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości,
Całkowita wartość projektu: 9 258 088,79 PLN,
Kwota dofinansowania: 8 077 682,47 PLN,
Wkład własny: 1 180 406,32 PLN,
Okres realizacji: 07.2010 – 12.2014.

Nowa strona internetowa projektu:

www.zawodowamalopolska.pl

Opis projektu:
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt dotyczy 9 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza, prowadzących kształcenie zawodowe i obejmuje ponad trzydzieści kursów nadających dodatkowe uprawnienia oraz doskonalących w zawodzie, jak również zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia umiejętności językowych w zakresie języka zawodowego, zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w uczeniu się oraz doskonalenia myślenia matematycznego. Ponadto szkoły zostaną wyposażone w specjalistyczny sprzęt techniczny oraz dydaktyczny niezbędny do realizacji zajęć i przygotowania uczniów do praktyk branżowych.Biuro projektu:
Biuro projektu znajduje się przy ulicy Wyspiańskiego 22 w Nowym Sączu (budynek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o.).

Telefony:
Koordynator projektu: (18) 443-88-97 wew. 148,
Pozostała Kadra Zarządzająca: (18) 443-88-97 wew. 147,
Księgowość: (18) 442-35-68 wew. 23,
Dyrektor Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości: (18) 442-35-68 wew. 26.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 07:00 – 15:00
Wtorek: 07:00 – 15:00
Środa: 07:00 – 15:00
Czwartek: 07:00 – 15:00
Piątek: 07:00 – 15:00
Sobota – Niedziela: nieczynne

EPUAP

Szybki kontakt

    Informacja w języku migowym


    Zobacz w nowym oknie.