Projekt „Mój szef to ja! II”


Projekt „Mój szef to ja! II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to 24 951 737,40 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 24 505 600,52. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje o projekcie.

Realizatorami projektu są:

 • Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
 • Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
 • Sądecka Izba Gospodarcza.

Projekt realizowany jest od 15 maja 2018 roku do 14 maja 2021 roku.

Celem projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w Subregionie Sądeckim do 14.05.2021 r. poprzez wsparcie 675 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących lub uczących się na terenie powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej należących do co najmniej jednej z grup:
 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem średnim lub niższym- do ISCED3 włącznie)
 • kobiety.

W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:

 • dla 675 osób- coaching, szkolenia, doradztwo
 • dla 585 osób-dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia) i wsparcie pomostowe do 12m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie szkoleń i doradztwa
 • monitoring/kontrola wydatkowania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 18 miesięcy.

Planowane efekty:

 • założenie 585 firm
 • powstanie minimum 600 miejsc pracy dzięki przyznanym dotacjom.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z wybranym Punktem Obsługi.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej: www.mojszeftoja.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 07:00 – 15:00
Wtorek: 07:00 – 15:00
Środa: 07:00 – 15:00
Czwartek: 07:00 – 15:00
Piątek: 07:00 – 15:00
Sobota – Niedziela: nieczynne

EPUAP

Szybki kontakt

  Informacja w języku migowym


  Zobacz w nowym oknie.