Projekt „Mój szef to ja!”


Projekt „Mój szef to ja!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to 18 934 410,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 16 094 248,50. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje o projekcie.

Realizatorami projektu są:

– Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.;
– Fundacja Rozwoju Regionu Rabka;
– Sądecka Izba Gospodarcza;
– Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości.

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2019 roku.

Celem projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w Subregionie Sądeckim do 31.07.2019 r. poprzez wsparcie 600 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących lub uczących się na terenie powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej należących do co najmniej jednej z grup:

– osoby powyżej 50 roku życia;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby z niepełnosprawnościami;
– osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem średnim lub niższym- do ISCED3 włącznie);
– kobiety.

W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:

– dla 600 osób- coaching, szkolenia, doradztwo grupowe i indywidualne,
– dla 525 osób-dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia) i wsparcie pomostowe do 12m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie szkolenia i doradztwa,
– monitoring/kontrola wydatkowania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 18 miesięcy.

Planowane efekty:

-założenie 525 firm
-powstanie minimum 544 miejsc pracy dzięki przyznanym dotacjom.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://mojszeftoja.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 07:30 – 15:30
Wtorek: 07:30 – 15:30
Środa: 07:30 – 15:30
Czwartek: 07:30 – 15:30
Piątek: 07:30 – 15:30
Sobota – Niedziela: nieczynne

EPUAP

Szybki kontakt

    Informacja w języku migowym


    Zobacz w nowym oknie.