Projekt w branży administracyjno – usługowej od 2020


Informacji dotyczącą projektu pn.
„Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś priorytetowa: Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój Kształcenie zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

o numerze RPMP.10.02.02-12-0025/19
Łączna wartość projektu wynosi 4,821,898.26 zł

w tym dofinansowanie z UE 4,098,613.52 zł

Nazwa i adres instytucji realizującej projekt: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz

Data realizacji projektu: od 2020-02-01 do 2022-12-31

W projekcie biorą udział szkoły:

ZSE – Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz

ZS2 – Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków, ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz

ZS3 – Zespół Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego, ul. Szczęsnego Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz

ZS4 – Zespół Szkół Nr 4, ul. Świętego Ducha 6, 33-300 Nowy Sącz

Do kogo skierowana jest oferta:

 1. uczeń/uczennica publicznych i niepublicznych szkół i placówek systemu oświaty kształcących się w województwie małopolskim,
 2. kadra publicznych i niepublicznych szkół i placówek systemu oświaty w województwie małopolskim.

Zakres wsparcia projektu:

1. Kursy wyposażające  uczniów
w kompetencje zawodowe dla  1110 uczniów

1.1

 Kurs „Pilot wycieczek”

1.2

 Kurs „Wykorzystanie programów finansowo-księgowych w prowadzeniu małej działalności gospodarczej osób fizycznych”

1.3

 Kurs „Program Płatnik od A do Z”

1.4

 Kurs „Język angielski zawodowy”

 1.5

 Kurs „Kasa fiskalna w działalności handlowej”

1.6

 Kurs „Podstawy grafiki komputerowej połączone z warsztatami”

1.7

 Kurs „Podstawy fotografii połączone z  warsztatami”

1.8

 Kurs „Zastosowanie narzędzi matematyki w ekonomii”

1.9

 Kurs „Język obcy w obsłudze klienta”

1.10

 Kurs „Arkusz kalkulacyjny MS Excel w  pracy zawodowej”

1.11

 Kurs „Kreowanie wizerunku i analiza kolorystyczna”

1.12

 Kurs „Keratynowe prostowanie włosów”

1.13

 Kurs „Wykorzystanie programów finansowo-księgowych w prowadzeniu małej działalności gospodarczej osób fizycznych”

1.14

 Kurs „Język angielski zawodowy”

1.15

 Kurs „Obsługa kas fiskalnych”

1.16

 Kurs „Zastosowanie narzędzi matematyki w ekonomii”

1.17

 Kurs „Komputerowe projektowanie odzieży”

1.18

 Kurs „Szycie odzieży skórzanej”

1.19

 Kurs „Projektowanie i wykonanie odzieży dziecięcej – wyprawka dziecięca”

1.20

 Kurs „Techniki komputerowe w hafcie”

1.21

 Kurs „Malowanie na tkaninie”

 1.22

 Kurs „Dekoracja wnętrz”

1.23

 Kurs „Makijaż, wizaż i stylizacja twarzy”

1.24

 Kurs „Podstawy pakietu CorelDRAW Graphic Suite”

1.25

 Kurs „Z przedłużania i zagęszczania włosów”

1.26

 Kurs „Barberski”

1.27

 Kurs „Koloryzacja: sombre, ombre, baleyage”

1.28

 Kurs „Język angielski zawodowy dla fryzjerek”

2. Kursy certyfikowane kończące się uzyskaniem kwalifikacji dla  320 uczniów

2.1

Kurs „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych”

2.2

Kurs „Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych”

2.3

Kurs „Prawo Jazdy kat.B”

3.Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla 260 uczniów

3.1

Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A.35 i AU.35

3.2

 Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A.36 ; AU.36

3.3

Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów w do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

3.4

Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

3.5

Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A.36 Prowadzenie rachunkowości

3.6

Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A.18 Prowadzenie sprzedaży

3.7

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

3.8

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

3.9

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z informatyki

3.10

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

3.11

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

4.Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 80 uczniów

4.0

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

5.Staże zawodowe dla 304 uczniów

5.0

Staże zawodowe

6. Pomoc stypendialna dla 160 uczniów szczególnie uzdolnionych

6.0

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

7. Studia podyplomowe dla 4 nauczycieli na kierunkach

7.1

Reklama i  public relations dla nauczycieli

7.2

Przedsiębiorczość dla nauczycieli

8. Kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące dla 28 nauczycieli w  zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem.

8.1

Szkolenie certyfikowane Amadeus „Konsultant biura podróży” (rezerwacje lotnicze, hotelowe i samochodowe)

8.2

Szkolenie certyfikujące „REVAS Business Simulations Games”

8.3

Profesjonalne kursy przygotowane przez stowarzyszenie księgowych w Polsce

8.4

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych – doskonalący umiejętności językowe

8.5

Kurs dla nauczycieli „Obsługa systemu Optitex”

8.6

Kurs certyfikowany „Od zera do barbera”

8.7

Kurs certyfikowany „Przedłużanie i zagęszczania włosów ”

8.8

Kurs certyfikowany „„Beauty for You”

9. Wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami – wizyty zawodoznawcze dla 90 uczniów

Wyjazd nr 1 – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyjazd nr 2 – Szkoła Wyższa VIA MODA w Warszawie i Politechnika Łódzka

Wyjazd nr 3 – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi -Wdział Tkaniny i Ubioru, Ariadna – Fabryka nici, Centralne Muzeum Włókiennictwa

Adaptacja i wyposażenie pracowni:

 1. Adaptacja i wyposażenie pracowni ekonomiczno-rachunkowej (sala 25)- ZSE
 2. Modernizacja pracowni informatycznej na pracownię multimedialną dla zawodu technik organizacji reklamy (sala 51) ZSE
 3. Adaptacja i wyposażenie pracowni ekonomiczno-rachunkowej ZS2
 4. Adaptacja i wyposażenie pracowni sprzedaży- ZS2
 5. Adaptacja i wyposażenie pracowni włókienniczej -ZS3
 6. Adaptacja i wyposażenie pracowni fryzjerskiej – ZS4
 7. Wyposażenie pracowni projektowania odzieży -ZS3
 8. Wyposażenie pracowni technologicznej – ZS3
 9. wyposażenie pracowni kreowania ubioru -ZS3

Cel projektu: jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych, dzięki poprawie efektywności kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy z pracodawcami poprzez działania w obrębie branży administracyjno-usługowej w województwie małopolskim.

Osiągnięte efekty (korzyści) dzięki realizacji projektu: nabycie dodatkowych kwalifikacji przez 90 uczniów, dodatkowych kompetencji przez 250 uczniów-liczona liczba PESEL, podniesienie kwalifikacji zawodowych 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu szkół ponadgimnazjalnych -liczona liczba PESEL; programy współpracy ZSE, ZS2, ZS3 i ZS4 z pracodawcami poprzez organizację 165 staży zawodowych dla uczniów-liczona liczba PESEL; tworzenie w ZSE, ZS2, ZS3 i ZS4 warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 11 pracowni; pomoc stypendialną dla 40 szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych liczona liczba PESEL; doradztwo zawodowe dla 40 uczniów-liczona liczba PESEL . UP może brać udział w kilku formach wsparcia.

Harmonogram realizacji projektu:

Forma wsparcia

2020

2021

2022

kwartał

kwartał

kwartał

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Adaptacja i wyposażenie pracowni w placówkach CKZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursy kompetencyjne i kwalifikacyjne dla uczniów i nauczycieli, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, studia podyplomowe dla nauczycieli, wizyty zawodoznawcze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staże zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo edukacyjno -zawodowe, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE DOKUMENTY DLA UCZNIÓW:

 1. Formularz rekrutacyjny dla ucznia.
 2. Po zakwalifikowaniu.
 3. Kolejne formy wsparcia.
 4. Regulamin uczestnictwa.
 5. Rezygnacja z udziału.

WAŻNE DOKUMENTY DLA NAUCZYCIELI:

 1. Formularz rekrutacyjny dla nauczyciela.
 2. Po zakwalifikowaniu.
 3. Kolejne formy wsparcia.
 4. Regulamin uczestnictwa.
 5. Rezygnacja z udziału.

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 07:00 – 15:00
Wtorek: 07:00 – 15:00
Środa: 07:00 – 15:00
Czwartek: 07:00 – 15:00
Piątek: 07:00 – 15:00
Sobota – Niedziela: nieczynne

EPUAP

Szybki kontakt

  Informacja w języku migowym


  Zobacz w nowym oknie.