Projekt w branży budowlanej do 2020


Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości realizuje projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”. Jest on skierowany do uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży z branży budowlanej w Subregionie Sądeckim, w obszarze Województwa Małopolskiego. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych w branży budowlanej, dzięki poprawie efektywności kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy z pracodawcami poprzez utworzenie CKZ w WM: nabycie dodatkowych kwalifikacji przez 150 uczniów (K1;M149), dodatkowych kompetencji 90 uczniów , podniesienie kwalifikacji zawodowych 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu szkół ponadgimnazjalnych; programy współpracy ZSB i ZSS z pracodawcami poprzez organizację 76 staży zawodowych dla uczniów; tworzenie w ZSB, ZPKZ, ZSS warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 6 pracowni; pomoc stypendialną dla 36 szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych; doradztwo zawodowe dla 50 uczniów. UP może brać udział w kilku formach wsparcia.

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 07:00 – 15:00
Wtorek: 07:00 – 15:00
Środa: 07:00 – 15:00
Czwartek: 07:00 – 15:00
Piątek: 07:00 – 15:00
Sobota – Niedziela: nieczynne

EPUAP

Szybki kontakt

    Informacja w języku migowym


    Zobacz w nowym oknie.