Projekt w branży elektryczno – elektronicznej do 2020


Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości realizuje projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”. Jest on skierowany do uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży z branży elektryczno – elektronicznej , w Subregionie Sądeckim, w obszarze Województwa Małopolskiego. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych w branży elektryczno – elektronicznej, dzięki poprawie efektywności kształcenia zawodowego realizowanego we współpracy z pracodawcami poprzez utworzenie CKZ w WM: nabycie dodatkowych kwalifikacji przez 205 uczniów(K 2; M 203), dodatkowych kompetencji 200 (M 244); podniesienie kwalifikacji zawodowych 30 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu szkół ponadgimnazjalnych, programy współpracy ZSEM z pracodawcami poprzez organizację staży zawodowych dla 250 uczniów; tworzenie w ZPKZ i ZSEM warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 16 pracowni; wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami poprzez udział uczniów w 4 kołach naukowych; pomoc stypendialną dla 36 szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych; doradztwo zawodowe dla 100 uczniów; utworzenie 1 Mini Zakładu. Każdy UP może brać udział w kilku formach wsparcia.

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 07:00 – 15:00
Wtorek: 07:00 – 15:00
Środa: 07:00 – 15:00
Czwartek: 07:00 – 15:00
Piątek: 07:00 – 15:00
Sobota – Niedziela: nieczynne

EPUAP

Szybki kontakt

    Informacja w języku migowym


    Zobacz w nowym oknie.