Projekt w branży elektryczno – elektronicznej od 2020


Informacja dotycząca projektu pn.
„Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznej”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś priorytetowa: Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój Kształcenie zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Nazwa i adres instytucji realizującej projekt: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz

Data realizacji projektu: 2020-02-01- 2022-12-31

W projekcie biorą udział szkoły:

ZSEM – Zespół Szkół Ekonomiczno-Mechanicznych, Bolesława Limanowskiego 4, 33-330 Nowy Sącz;

CKZ – Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz;

ZS4 – Zespół Szkół Nr 4, ul. Świętego Ducha 6, 33-300 Nowy Sącz.

Do kogo skierowana jest oferta:

 1. uczeń/uczennica publicznych i niepublicznych szkół i placówek systemu oświaty kształcących się w województwie małopolskim
 2. kadra publicznych i niepublicznych szkół i placówek systemu oświaty w województwie małopolskim

Zakres wsparcia projektu:

1.Kursy wyposażające uczniów
w kompetencje zawodowe

1.1

Kurs programowanie w języku Python – podstawowy – ZSEM

1.2

Kurs programowanie w języku Python – zaawansowany – ZSEM

1.3

Kurs programowania w języku C++ – ZSEM

1.4

Kurs programowania w języku JAVA – podstawowy – ZSEM

1.5

Kurs programowania w języku JAVA – aplikacje 2d i 3d – ZSEM

1.6

Kurs programowania urządzeń sieciowych – ZSEM

1.7

Kurs instalacji sieci światłowodowych – ZSEM

1.8

Kurs instalacji sieci PON – pasywne sieci światłowodowe – ZSEM

1.9

Kurs – Tworzenie wydajnych sieci WAN – ZSEM

1.10

Kurs – Usługi sieci LAN – ZSEM

1.11

Kurs – Zarządzanie urządzeniami w sieciach teleinformatycznych – ZSEM

1.12

Kurs – bezpieczeństwo sieci LAN i WAN – ZSEM

1.13

Symulowanie działania sieci rozległych (praktyka) – ZSEM

1.14

Konfiguracja central telefonicznych (praktyka) – ZSEM

1.15

Konfiguracja serwerów – Linux – ZSEM

1.16

Konfiguracja serwerów – Windows – ZSEM

1.17

Teoria informacji – zajęcia z rozwiązywania zadań – ZSEM

1.18

Tory transmisyjne – zajęcia z rozwiązywania zadań – ZSEM

1.19

Analiza sygnałów – rozwiązywanie zadań – ZSEM

1.20

Układy cyfrowe – projektowanie i analiza – ZSEM

1.21

Elektronika w teleinformatyce – rozwiązywanie zadań – ZSEM

1.22

Zajęcia z programowania w języku C – ZSEM

1.23

Modele obliczeniowe stosowana w sieciach teleinformatycznych – ZSEM

1.24

Tory radiowe – modele propagacyjne – ZSEM

1.25

Zaawansowana analiza danych oprogramowaniem pakietu Microsoft Office – ZSEM

1.26

Podstawy informatyki – algorytmika i struktury danych – ZSEM

1.27

Kurs: liczby zespolone w elektrotechnice – ZSEM

1.28

Projektowanie PCB (ogólnie) – ZSEM

1.29

Tworzenie obiektów 3D i druk 3D – ZSEM

1.30

Montaż układów elektronicznych – ZSEM

1.31

Kurs lutowania podzespołów elektronicznych – ZSEM

1.32

Projektowanie oświetlenia z wizualizacją 3D przy pomocy programów DIALUX i Calculux – ZSEM

1.33

Energoelektronika w przemyśle i gospodarstwie domowym – ZSEM

1.34

Nowoczesne układy napędowe – ZSEM

1.35

Projektowanie układów automatyki sterowania z wykorzystaniem układów analogowych i cyfrowych – ZSEM

1.36

Kurs „Programowanie mikrokontrolerów AVR” – ZSEM

1.37

Kurs „Programowanie mikrokontrolerów ARM” – ZSEM

1.38

Kurs „Projektowanie obwodów elektronicznych w programie KiCAD” – ZSEM

1.39

Kurs „Windows 2016 serwer zaawansowana administracja systemem – ZSEM

1.40

Kurs „Linux Ubuntu desktop -zaawansowana administracja systemem” – ZSEM

1.41

Kurs „Skrypty powłoki w zarządzaniu systemami operacyjnymi” – ZSEM

1.42

Kurs „Konfiguracja i Administracja Sieciami LAN” – ZSEM

1.43

Kurs „Konfiguracja i Administracja Sieciami WAN”- ZSEM

1.44

Kurs „Usługi teleinform.w przed.- wdrażanie rozwiązań na potrzeby małych firm”- ZSEM

1.45

Kurs „Instalacja i konfiguracja central telefonicznych”- ZSEM

1.46

Kurs „Programowanie aplikacji internetowych”- ZSEM

1.47

Kurs „Programowanie urządzeń mobilnych”- ZSEM

1.48

Kurs „Projektowanie, budowa i programowanie samodzielnych, interaktywnych obiektów na platformie ARDUINO” – ZSEM

1.49

Kurs „Projektowanie układów elektroniki analogowej z wykorzystaniem programu MULTISIM „-ZSEM

1.50

Kurs „Projektowanie układów elektroniki cyfrowej z wykorzystaniem programu MULTISIM „-ZSEM

1.51

Kurs „Projektowanie płytek PCB z wykorzystaniem programu MULTISIM / EAGLE”-ZSEM

1.52

Kurs projektowania i konfiguracji sieci teletransmisyjnych – ZSEM

1.53

Kurs projektowania systemów VoIP-ZSEM

1.54

Kurs Programowanie gier komputerowych w Unity 3D-ZS4

1.55

Kurs Pierwsze kroki w świecie gier internetowych-ZS4

1.56

Kurs Tworzenie projektów 3D w technologii FDM-ZS4

1.57

Kurs Arduino- czujniki i rozszerzenia-ZS4

1.58

Kurs Zaawansowana konfiguracja Windows Server-ZS4

1.59

Kurs Integracja systemów informatycznych-ZS4

1.60

Kurs Budowa sieci przewodowych i bezprzewodowych oraz ich monitoringu-ZS4

1.61

Kurs Programowanie graficzne w Visual C#-ZS4

1.62

Kurs Zastosowanie matematyki w branży informatycznej i elektronicznej-ZS4

1.63

Kurs Język angielski zawodowy dla informatyków-ZS4

1.64

Kurs Systemy alarmowe i kontroli dostępu – CKZ

1.65

Kurs Programowanie sterowników mikroprocesorowych – CKZ

1.66

Kurs Zasilanie i okablowanie systemów teleinformatycznych – CKZ

1.67

Kurs Praktyczny kurs Raspberry Pi – CKZ

1.68

Kurs Internet rzeczy w instalacjach budynkowych – CKZ

1.69

Kurs Niekonwencjonalne systemy ogrzewania – CKZ

1.70

Kurs Projektowanie i montaż OZE – CKZ

1.71

Kurs Energoelektroniczne systemu sterowania napędami – CKZ

1.72

Kurs Montaż i diagnostyka sieci – CKZ

1.73

Kurs Integracja systemów wizyjnych – CKZ

1.74

Kurs Systemy bezpieczeństwa pożarowego – CKZ

1.75

Kurs Inteligentne instalacje budynkowe – CKZ

1.76

Kurs Lutowanie THT, SMD, BGA – CKZ

1.77

Kurs Programowanie sterowników PLC – CKZ

1.78

Kurs Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC SINUMERIK – CKZ

1.79

Kurs Montaż i uruchamianie układów elektronicznych CKZ

1.80

Kurs Zastosowanie sterowników PLC w sterowaniu procesami przemysłowymi – CKZ

1.81

Kurs Modelowanie i wizualizacja 3D – CKZ

1.82

Kurs Budowa i programowanie robotów mobilnych – CKZ

1.83

Kurs Szybkie prototypowanie – CKZ

1.84

Kurs Obróbka metali i tworzyw sztucznych – CKZ

1.85

Kurs Montaż układów pneumatycznych i hydraulicznych w systemach przemysłowych – CKZ

1.86

Kurs Montaż i eksploatacja instalacji elektrycznych – CKZ

2. Kursy certyfikowane kończące się uzyskaniem kwalifikacji

2.1

Kurs Prawo Jazdy kat.B -ZSEM

2.2

Kurs Prawo Jazdy kat.B -ZS4

2.3

Kurs Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2 D -ZS

2.4

Kurs ECDL CAD – CK

2.5

Kurs spawania blach i rur metodą MAG 135-CKZ

2.6

Kurs Uprawnienie energetyczne „E”- CKZ

3.Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

3.1

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – ZSEM

3.2

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – ZS4

3.3

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zawodowych – CKZ

4.Doradztwo edukacyjno-zawodowe

4.0

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

5.Staże zawodowe

5.0

Staże zawodowe

6.Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

6.0

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

7.Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych przez uczniów – ZSEM

7.1

Rozwój kompetencji w zakresie przedsiębiorczości – zarządzanie własną firmą

7.2

Rozwój kompetencji kluczowych z zakresu nauk fizycznych

7.3

Kurs kompetencji – „Warsztaty kompetencji personalnych i społecznych”

7.4

Kurs rozwijający kompetencje z języka angielskiego

7.5

Rozwój kompetencji matematycznych

8.Koła naukowe – ZSEM

8.1

Język obcy zawodowy -język angielski

8.2

Język obcy zawodowy -język niemiecki

8.3

Systemy inteligentnych budynków

8.4

Sterowniki programowalne i mikroprocesory

10.Studia podyplomowe dla nauczycieli

Studia podyplomowe w obszarze elektryczno-elektronicznym

11.Kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące dla nauczycieli
w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem

2.1

Kurs kwalifikacyjny Mikrotik MTCNA (Mikrotik Certified Network Assosiate) – ZS4

2.2

Kurs kompetencji MS 20410 Instalacja i konfiguracja Windows Server – ZS4

2.3

Kurs kompetencji Bezpieczeństwo Windows – ZS4

2.4

Kurs kompetencji w zakresie projektowania, konfiguracji i wykonywania instalacji urządzeń FIBARO – ZS4

2.5

Kurs kompetencji Systemy alarmowe – SATEL INTEGRA – ZS4

2.6

Kurs kompetencji Instalacja systemów alarmowych bazujących na centralach Integra – CKZ

2.7

Kurs kompetencji Instalacja systemów alarmowych bazujących na centralach Versa- CKZ

2.8

Kurs kompetencji „Ergonomia i organizacja stanowisk pracy” – CKZ

2.9

Kurs kompetencji „Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych” – CKZ

2.10

Kurs kompetencji „Badanie oświetlenia ogólnego i awaryjnego” – CKZ

2.11

Kurs kompetencji „Pomiary instalacji elektrycznych”- CKZ

2.12

Kurs kompetencji „Pomiary instalacji fotowoltaicznych” – CKZ

2.13

Kurs kompetencji Instalacja systemów alarmowych bazujących na centralach PERFECTA – CKZ

2.14

Kurs kompetencji Instalacja systemu kontroli dostępu ACCO NET – CKZ

2.15

Kurs kompetencji „Montaż elementów pneumatyki i elektropneumatyki” – CKZ

2.16

Kurs kompetencji Axence nVision® Certified Administrator- ZS4

Adaptacja pomieszczeń (które pracownie):

 1. Adaptacja pracowni dydaktycznych CKZ oddział ZSEM

Wyposażenie pracowni::

 1. Organizacja pracowni informatycznej w CKZ oddział ZS4
 2. Organizacja pracowni elektronicznej w CKZ oddział ZS4
 3. Doposażenie pracowni systemów i sieci (15) CKZ oddział ZSEM
 4. Doposażenie pracowni elektrycznej PE1 CKZ oddział ZSEM
 5. Doposażenie pracowni elektrycznej PE2 CKZ oddział ZSEM
 6. Doposażenie pracowni systemów i sieci (109) CKZ oddział ZSEM
 7. Doposażenie pracowni mikroprocesorów (INT) CKZ oddział ZSEM
 8. Doposażenie pracowni konfiguracji serwerów wirtualnych i programowania CKZ oddział ZSEM
 9. Doposażenie pracowni sieci światłowodowych pasywnych CKZ oddział ZSEM
 10. Doposażenie pracowni systemów teletransmisyjnych (8) CKZ oddział ZSEM
 11. Doposażenie pracowni elektrycznej makietowej PE4 CKZ oddział ZSE
 12. Doposażenie pracowni programistycznej (14) CKZ oddział ZSEM
 13. Utworzenie pracowni automatyki przemysłowej (PAP) – ZPKZ
 14. Doposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych – ZKPZ
 15. Doposażenie pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych – ZPKZ
 16. Doposażenie pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych – ZPKZ
 17. Doposażenie pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych – ZPKZ
 18. Doposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej – ZPKZ
 19. Doposażenie pracowni Dostępowych Urządzeń Teleinformatycznych – ZPKZ
 20. Doposażenie pracowni systemów energetyki odnawialnej – ZPKZ
 21. Doposażenie pracowni montażu i konserwacji instalacji elektrycznych – ZPKZ
 22. Wyposażenie pracowni instalatora elektroniki użytkowej CKZ w ZS4.

Dodatkowa forma wsparcia tj. : Działania z obszaru orientacji zawodowej poprzez grę symulacyjną Lean management/service.

Informacja dot. ilości uczniów i nauczycieli, którzy wezmą udział w zaplanowanych formach wsparcia:

LP.

Nazwa formy wsparcia

Ilości uczniów/ nauczycieli, którzy wezmą

1

Kursy wyposażające uczniów w kompetencje zawodowe.

2488 uczniów

2

Kursy certyfikowane dla uczniów kończące się uzyskaniem kwalifikacji.

360 uczniów

3

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

190 uczniów

4

Doradztwo edukacyjno -zawodowe

130 uczniów

5

Staże zawodowe

470 uczniów

6

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

130 uczniów

7

Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych przez uczniów-ZSEM

150 uczniów

8

Koła naukowe ZSEM

60 uczniów

9

Studia podyplomowe dla nauczycieli.

14 nauczycieli

10

Kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem.

55 nauczycieli

Wartość projektu: 7 330 644,41 zł

Finansowy poziom wsparcia: 6 597 579,97 zł

Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych, dzięki poprawie efektywności kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy z pracodawcami poprzez działania w obrębie elektryczno-elektronicznym, w województwie małopolskim.

Osiągnięte efekty (korzyści) dzięki realizacji projektu: nabycie dodatkowych kwalifikacji uczniów przez 115 uczniów, dodatkowych kompetencji zawodowych przez 495 uczniów-liczona liczba PESEL, podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 21 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu.; programy współpracy ZSEM oraz ZPKZ z pracodawcami poprzez organizację 235 staży zawodowych dla uczniów-liczona liczba PESEL; tworzenie w ZSEM, ZS4 oraz ZPKZ warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawod. poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 29 pracowni; 130 pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.; doradztwo zawodowe dla 65 uczniów-liczona liczba PESEL , uczestnictwo w kołach naukowych- 60 uczniów. UP może brać udział w kilku formach wsparcia. Weryfikacja stopnia realizacji celu głównego projektu nastąpi poprzez pomiar osiągniętych wskaźników produktu oraz rezultatu.

Harmonogram przewidywanych poszczególnych formy wsparcia:

Forma wsparcia

2020

2021

2022

kwartał

kwartał

kwartał

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1.    Kursy wyposażające  uczniów
w kompetencje zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Kursy certyfikowane kończące się uzyskaniem kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    Doradztwo edukacyjno -zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Staże zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.    Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych przez uczniów-ZSEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.    Koła naukowe ZSEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.    Studia podyplomowe dla nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Organizacja pracowni informatycznej w CKZ oddział ZS4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.     Organizacja pracowni elektronicznej w CKZ  oddział ZS4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.     Doposażenie pracowni systemów i sieci (15) CKZ oddział ZSEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.     Doposażenie pracowni elektrycznej PE1 CKZ oddział ZSEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.     Doposażenie pracowni elektrycznej PE2 CKZ oddział ZSEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.     Doposażenie pracowni systemów i sieci (109) CKZ oddział ZSEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.     Doposażenie pracowni mikroprocesorów (INT) CKZ oddział ZSEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.     Doposażenie pracowni konfiguracji serwerów wirtualnych i programowania CKZ oddział ZSEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.     Doposażenie pracowni sieci światłowodowych pasywnych CKZ oddział ZSEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.     Doposażenie pracowni systemów teletransmisyjnych (8) CKZ oddział ZSEM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.     Doposażenie pracowni elektrycznej makietowej PE4 CKZ oddział ZSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.     Doposażenie pracowni programistycznej (14) CKZ oddział ZSEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.     Adaptacja pracowni dydaktycznych CKZ oddział ZSEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.   Utworzenie pracowni automatyki przemysłowej (PAP) – ZPKZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.   Doposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych – ZKPZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.   Doposażenie pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych – ZPKZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.   Doposażenie pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych – ZPKZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.   Doposażenie pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych – ZPKZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.   Doposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej – ZPKZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.   Doposażenie pracowni Dostępowych Urządzeń Teleinformatycznych – ZPKZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.   Doposażenie pracowni systemów energetyki odnawialnej – ZPKZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.   Doposażenie pracowni montażu i konserwacji instalacji elektrycznych – ZPKZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.   Wyposażenie pracowni instalatora elektroniki użytkowej CKZ w ZS4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.  Działania z obszaru orientacji zawodowej poprzez grę symulacyjną Lean management/service.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 07:00 – 15:00
Wtorek: 07:00 – 15:00
Środa: 07:00 – 15:00
Czwartek: 07:00 – 15:00
Piątek: 07:00 – 15:00
Sobota – Niedziela: nieczynne

EPUAP

Szybki kontakt

  Informacja w języku migowym


  Zobacz w nowym oknie.