Projekt w branży turystyczno – gastronomicznej do 2020


Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości realizuje projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”. Jest on skierowany do uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży z branży turystyczno-gastronomicznej w Subregionie Sądeckim, w obszarze Województwa Małopolskiego. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej , dzięki poprawie efektywności kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy z pracodawcami poprzez utworzenie CKZ w WM: nabycie dodatkowych kwalifikacji przez 120 uczniów (K64;M56), dokowych kompetencji , podniesienie kwalifikacji zawodowych 30 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu szkół

Ponadgimnazjalnych, programy współpracy ZS1 i ZSS z pracodawcami poprzez organizację 132 staży zawodowych dla uczniów, tworzenie w ZS1,ZS5 warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 8 pracowni; pomoc stypendialną dla 60 szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych-; doradztwo. Każdy uczestnik projektu może brać udział w kilku formach wsparcia.

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 07:00 – 15:00
Wtorek: 07:00 – 15:00
Środa: 07:00 – 15:00
Czwartek: 07:00 – 15:00
Piątek: 07:00 – 15:00
Sobota – Niedziela: nieczynne

EPUAP

Szybki kontakt

    Informacja w języku migowym


    Zobacz w nowym oknie.