Projekt w branży turystyczno – gastronomicznej od 2020


Informacja na temat projektu

„Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś priorytetowa: Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój Kształcenie zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości realizuje projekt pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym”.

Projekt o numerze RPMP.10.02.02-12-0024/19 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

Łączna wartość projektu wynosi: 3 842 530,59 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 3 458 277,53 zł

w tym współfinansowanie UE: 3 266 151,00 zł

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-02-01

Termin zakończenia realizacji projektu: 2022-12-31

Projekt przewiduje: rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży Turystyczno-Gastronomicznej przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu wraz z Zespołem Szkół nr 5-Specjalnych w Nowym Sączu.

Grupą Docelową będą uczniowie i kadra szkół, wchodzące w skład Centrum Kompetencji Zawodowych oraz wszyscy chętni uczniowie i kadra pozostałych szkół i placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży z branży Turystyczno-Gastronomicznej , w Subregionie Sądeckim w obszarze Województwa Małopolskiego.

Głównym zadaniem Centrum Kompetencji Zawodowych jest i będzie powiązanie oferty edukacyjnej branży Turystyczno-Gastronomicznej z rynkiem pracy i włączenie pracodawców w działalność Centrum Kompetencji Zawodowych.

W ramach realizacji projektu przewiduje się: nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów poprzez kursy, tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, stworzenie programu współpracy z pracodawcami (Rada Programowa, staże dla uczniów, kursy dla nauczycieli), wizyty zawodoznawcze, wzmocnienie współpracy z uczelniami, rozwój kompetencji zawodowych i społecznych kadr placówek tworzących Centrum Kompetencji Zawodowych i innych chętnych nauczycieli z branży Turystyczno-Gastronomicznej , z Województwa Małopolskiego , pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe. Realizacja ww. celów pozwoli na podniesienie jakości kształcenia zawodowego w obszarze Turystyczno-Gastronomicznym, będącym odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych, dzięki poprawie efektywności kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy z pracodawcami poprzez działania w obrębie turystyczno-gastronomicznym, w Województwie Małopolskim :nabycie dodatkowych kwalifikacji przez 50 uczniów (K43;M7) przy założeniu 100 uczniów – liczona liczba PESEL, nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych przez 290 uczniów, 323 -liczona liczba PESEL, podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 17 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu szkół ponadgimnazjalnych przy liczonej liczbie PESEL- 24; programy współpracy ZS1 i ZS5 z pracodawcami poprzez organizację staży zawodowych dla uczniów. Nabędzie doświadczenia i ukończy 125 osób liczonych po PESELU ; tworzenie w ZS1,ZS5 warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 10 pracowni; wypłacenie 70 pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.; doradztwo zawodowe dla 50 uczniów. Uczestnik projektu może brać udział w kilku formach wsparcia. Weryfikacja stopnia realizacji celu gł. projektu nastąpi poprzez pomiar osiągniętych wskaźników produktu oraz rezultatu.

Zadania zaplanowane w projekcie:

 1. Kursy wyposażające uczniów w kompetencje zawodowe.
 1. Kurs Carving – Flor
 2. Kurs Pieczywo domowe
 3. Kurs Potrawy regionalne
 4. Kurs Aranżacja stołów z elementami obsługi gości metodą angielską
 5. Kurs Dietetyk
 6. Kurs Flair i nowoczesne dekoracje drinków
 7. Kurs Kuchnia molekularna
 8. Kurs Kuchnie świata
 9. Kurs Produkcja włoskiej pizzy i pasty
 10. Kurs Organizacja imprez turystycznych
 11. Kurs Animatora czasu wolnego
 12. Kurs Kalkulacje gastronomiczne
 13. Kurs Nowe trendy w zdobieniu tortów
 14. Kurs Desery i makaroniki
 15. Kurs Barista z elementami latte art.
 16. Kurs Obsługa kas fiskalnych i systemów obsługi punktów gastronomicznych
 17. Kurs Komputerowe wspomaganie projektowania zakładów gastronomicznych
 18. Kurs język rosyjski w gastronomii i hotelarstwie
 19. Kurs język francuski w gastronomii i hotelarstwie
 20. Kurs język niemiecki w gastronomii i hotelarstwie
 21. Kurs Kelner
 22. Kurs Domowy wypiek pieczywa
 23. Kurs Kuchnie staropolska w nowoczesnym wydaniu
 24. Kurs Domowy wyrób wędlin
 25. Kurs Dekoracje wyrobów cukierniczych
 26. Kurs Kuchnie świata
 27. Kurs Aranżacja stołów okolicznościowych
 28. Kurs Ciastkarstwo
 29. Kurs Kuchnia prozdrowotna
 1. Kursy certyfikowane kończące się uzyskaniem kwalifikacji dla uczniów
 1. Kurs Prawo Jazdy kat.B
 2. Kurs Barman I stopnia
 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych przez uczniów
 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki ZS1
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki ZS5
 1. Doradztwo edukacyjno –zawodowe

Dyżur doradcy zawodowego 2 x w tygodniu przez 2 godziny (12 godz. w ciągu m-ca)

Doradztwo zawodowe dla 50 uczniów.

 1. Staże zawodowe

Realizacja staży zawodowych 102 os./rok, łącznie 255 osób

 1. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

70 pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

 1. Studia podyplomowe dla nauczycieli

Realizacja studiów podyplomowych 3 i 2 semestralnych dla 11 nauczycieli

 1. Kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem.
 1. Kurs Baristyczny II stopnia z latte art.
 2. Kurs Flair/free style
 3. Kurs Nowoczesne dekoracje drinków
 4. Kurs Kuchnia molekularna
 5. Kurs produkcji pizzy włoskiej
 6. Kurs Produkcja pasty-makaronów
 7. Kurs kelnerski ekstra serwis poziom mistrzowski
 8. Kurs dekoracji stołów. Decupage
 9. Kurs Makaroniki
 10. Kurs 3w1 – torty, praliny, monoporcje
 11. Kurs Nowoczesne cukiernictwo
 12. Kurs druku 3D
 13. Kurs modelowania i wydruku 3D
 14. Kurs Żywienie dietetyczne
 15. Kurs Menager gastronomii
 16. Warsztaty szkoleniowe Kwiaty maślane
 17. Kurs Nowości w gastronomii
 18. Kurs Najnowsze trendy w aranżacji stołów
 19. Kurs profesjonalnej sztuki kulinarnej
  1. Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych przez uczniów.
  1. Rozwój kompetencji kluczowych i produktywnych w języku angielskim
  2. Prawidłowa komunikacja z klientem oraz rozumienie i tworzenie informacji w języku polskim
  1. Wizyty zawodoznawcze

  Wizyty zawodoznawczych dla 4 grup po 30 osób.

  1. Doposażenie pracowni hotelarskiej (s. nr 10) w ZS1
  2. Doposażenie pracowni organizacji usług kelnerskich (s. nr 14) w ZS1
  3. Doposażenie pracowni technologii gastronomicznej (s.nr 15) w ZS1
  4. Doposażenie pracowni technologii gastronomicznej (s. nr 16) w ZS1
  5. Doposażenie pracowni technologiczno – cukiernicza (s.nr 18) w ZS1
  6. Doposażenie pracowni warsztatowej nr W1-ZS1
  7. Doposażenie pracowni warsztatowej nr W2- ZS1
  8. Adaptacja pracowni cukierniczo-piekarniczej -ZS1
  9. Doposażenie pracowni kucharskiej w ZS5
  10. Doposażenie pracowni cukierniczej w ZS5

  Harmonogram przewidywanych poszczególnych formy wsparcia:

  Forma wsparcia

  2020

  2021

  2022

  kwartał

  kwartał

  kwartał

  I

  II

  III

  IV

  I

  II

  III

  IV

  I

  II

  III

  IV

  1. Kursy wyposażające uczniów
  w kompetencje zawodowe

  2. Kursy certyfikowane kończące się uzyskaniem kwalifikacji

  3. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych przez uczniów.

  4. Doradztwo edukacyjno -zawodowe

  5. Staże zawodowe

  6. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

  7. Studia podyplomowe dla nauczycieli.

  8. Kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem.

  9. Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych przez uczniów.

  10. Wizyty zawodoznawcze

  11. Doposażenie pracowni hotelarskiej (s. nr 10) w ZS1

  12. Doposażenie pracowni organizacji usług kelnerskich (s. nr 14) w ZS1

  13. Doposażenie pracowni technologii gastronomicznej (s.nr 15) w ZS1

  14. Doposażenie pracowni technologii gastronomicznej (s. nr 16) w ZS1

  15. Doposażenie pracowni technologiczno – cukiernicza (s.nr 18) w ZS1

  16. Doposażenie pracowni warsztatowej nr W1-ZS1

  17. Doposażenie pracowni warsztatowej nr W2- ZS1

  18. Adaptacja pracowni cukierniczo-piekarniczej -ZS1

  19. Doposażenie pracowni kucharskiej w ZS5

  20. Doposażenie pracowni cukierniczej w ZS5

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 07:30 – 15:30
Wtorek: 07:30 – 15:30
Środa: 07:30 – 15:30
Czwartek: 07:30 – 15:30
Piątek: 07:30 – 15:30
Sobota – Niedziela: nieczynne

EPUAP

Szybki kontakt

  Informacja w języku migowym


  Zobacz w nowym oknie.