Sadeckie Bony Szkoleniowe


Skorzystaj z projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe”

Kontakt telefoniczny: 578 120 129

Dla kogo?
-dla 498 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu Sądeckiego (czyli miasta Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego, limanowskiego lub gorlickiego)
– dla 1644 pracowników firm.

Jakie dofinansowanie możesz uzyskać?
Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych, czyli udziału w:
– szkoleniach
– doradztwie
– egzaminach potwierdzających kwalifikacje.

Usługi rozwojowe z opcją współfinansowania wybierasz z Bazy Usług Rozwojowych po zakwalifikowaniu się do projektu.

Jakie korzyści?
– dofinansowanie do 80% kosztów
usługi rozwojowej
– proste wnioskowanie i rozliczenie
– bardziej wykwalifikowani pracownicy po skorzystaniu z usług rozwojowych
– lepszy rozwój firmy

Jak wziąć udział?
– sprawdź, czy spełniasz warunki (szczegóły w Regulaminie wsparcia)
– sprawdź, czy Twoja firma jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych
– w trakcie ogłoszonego naboru złóż wniosek Twojej firmy poprzez system informatyczny do obsługi bonów rozwojowych dostępny na stronie internetowej projektu
– po podpisaniu umowy wpłać wymagany wkład własny, wybierz usługę rozwojową i zapisz na nią pracowników
– weź udział (i/ lub Twoi pracownicy) w usłudze rozwojowej, wypełnijcie ankiety
– firma realizująca usługę rozlicza się z wykonanej usługi rozwojowej

Kiedy skorzystać?

Projekt realizowany jest od 1 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2023 roku.
Nabory wniosków– terminy będą ogłaszane na stronie internetowej projektu
Korzystanie z bonów rozwojowych (udział w szkoleniach, doradztwie, egzaminach)musi odbyć się w okresie ważności bonów.

Kto prowadzi projekt?

– Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
– Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.
– Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
– Sądecka Izba Gospodarcza.

Jaki jest cel projektu?
– zwiększenie dostępności do Usług Rozwojowych poprzez możliwość skorzystania z Bonów Rozwojowych w ramach oferty z Bazy Usług Rozwojowych za pośrednictwem Systemu Informatycznego tworzącego mechanizm ich obiegu.

Jakie zadania realizujemy w projekcie?
– informowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na temat finansowania usług rozwojowych,
– zachęcanie firm do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników,
– obsługa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Sądeckiego (rekrutacja, wydawanie bonów rozwojowych, kontrola oraz rozliczanie usług rozwojowych)

Jakie planujemy efekty?
– objęcie usługami rozwojowymi 498 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Sądeckiego i ich 1644 pracowników.

Jakie są źródła finansowania projektu?
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP. Całkowita wartość projektu to 11 384 088,08 zł, w tym 9 613 848,08 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje
Na stronie internetowej projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe” mojSZEFtoJA.pl znajdziesz m.in.:

– Regulamin wsparcia (szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie, uzyskiwania dofinansowania, jego rozliczenia)
– dane adresowe i kontaktowe.

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 07:00 – 15:00
Wtorek: 07:00 – 15:00
Środa: 07:00 – 15:00
Czwartek: 07:00 – 15:00
Piątek: 07:00 – 15:00
Sobota – Niedziela: nieczynne

EPUAP

Szybki kontakt

    Informacja w języku migowym


    Zobacz w nowym oknie.