O nas

Uroczyste otwarcie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości nastąpiło 29 stycznia 2003 roku. Dokonali go Marszałek Województwa Małopolskiego – Janusz Sepioł i włodarze Miasta Nowego Sącza wraz z Prezydentem Józefem A. Wiktorem. Projekt utworzenia NIP zrealizowany został w ramach środków Kontraktu Wojewódzkiego przyznanych przez Marszałka oraz ze środków budżetu miasta. Swoją statutową działalność rozpoczął on od lutego 2003 r. 

Uroczyste otwarcie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Uroczyste otwarcie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Działanie Inkubatora nastawione jest na wspomaganie nowopowstałych i pomoc w rozwoju istniejących firm. W tych ramach mieszczą się podstawowe cele jego istnienia:

 • tworzenie instrumentów, na bazie obiektu i zaplecza technicznego, wspierających powstawanie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych poprzez inkubowanie nowych i rozwój istniejących małych i średnich przedsiębiorstw (działających na rynku nie dłużej niż 1 rok), 
 • wspieranie i stosowanie systemu zachęt celem szybkiego wyinkubowania nowych podmiotów gospodarczych,
 • wspieranie wszelkich przedsięwzięć społecznych pozwalających na łagodzenie i usuwanie negatywnych skutków bezrobocia oraz na rzecz wzrostu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Inkubator osiąga będzie powyższe cele poprzez: 

 • oferowanie powierzchni przygotowanej do prowadzenia działalności biurowej, biurowo – usługowej, produkcyjnej i magazynowej na korzystnych warunkach dla nowopowstających i rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw,
 • oferowanie usług biurowych, 
 • oferowanie profesjonalnego doradztwa organizacyjnego, ekonomicznego i prawnego dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
 • organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu tworzenia i zarządzania własną firmą, 
 • inicjowanie i wdrażanie projektów usprawniających rozwój usług oferowanych przez Inkubator, 
 • objęcie programem specjalnym przedsiębiorców niepełnosprawnych mającym na celu likwidację istniejących barier fizycznych i środowiskowych 
 • formowanie i rozwój struktur sprzyjających tworzeniu lobbyingu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 
 • organizowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń, promocji, praktyk zawodowych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
 • współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania w celu realizacji zadań Inkubatora.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOSĄDECKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 07:00 – 15:00
Wtorek: 07:00 – 15:00
Środa: 07:00 – 15:00
Czwartek: 07:00 – 15:00
Piątek: 07:00 – 15:00
Sobota – Niedziela: nieczynne

EPUAP

Szybki kontakt

  Informacja w języku migowym


  Zobacz w nowym oknie.